Физика на високите енергии

Реакторна физика и ядрена енергетика

Математическо моделиране във физиката

Теория на елементарните частици

Ядрена спектроскопия

Позитронна спектроскопия

Мониторинг на околната среда

Физика и астрофизика на частиците

Ускорител – циклотрон от типа TR24

  1. Новини
  2. Семинари
  3. Бъдещи Събития

Престижна награда за млад учен от ИЯИЯЕ-БАН

29-11-2023

    Престижната награда "Густав Херц" на Немското физическо дружество се дава ежегодно на млади учени за изключителен принос в екс...

Участие на учен от ИЯИЯЕ-БАН във форума „Наука и технологии в обществото“

17-11-2023

     В периода от 30-ти септември до 3-ти октомври 2023 г., в град Киото, Япония се проведоха годишната среща на STS forum (от анг...

Семинар на Тодор Попов

 На 09.11.2023 г. (четвъртък), от 14:00 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ, Тодор...

Семинар на Росен Бахтев

 На 12.10.2023 г. (четвъртък), от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ, Росен...

Семинар на Рикардо Поци

 На 05.10.2023 г. (четвъртък), от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ, Riccardo...

Началото

През 1910 г. в лабораторията на Ърнест Ръдърфорд е открито атомното ядро. Впоследствие редица нови открития показват, че започва изучаването на нови обекти, формиращи микросвета. Размерите и динамиката в този нов свят се оказват твърде различни от познатото и това налага разработване на съществено нови експериментални и теоретични методи за неговото изучаване. Изследователи от различни лаборатории и университети започват работа за определяне свойствата на микрообектите и взаимодействията между тях. За наша гордост, още от самото начало на тази дейност, в нея се включват и български учени. Те поставят началото на българската ядрена физика.

През 1946 г. е създаден Физическият институт на Българската академия на науките. В рамките на този институт е обособена група, ръководена от проф. Е. Карамихайлова, която се занимава с изучаване на радиоактивността.

През 1956 г. е основан Обединеният институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна. България е страна-основател на този институт. Голяма група български физици заминават за Дубна, където получават квалификация в най-новите направления на ядрената физика.

През 1961 г. у нас е пуснат в експлоатация изследователският ядрен реактор ИРТ 2000.

През 1972 г. от Физическия институт на БАН се отделя голяма структура, която образува Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ).

През 1974 г. е пусната в експлоатация първата атомна електроцентрала в България.

През 1999 г. България става член на ЦЕРН (CERN – the European Organization for Nuclear Research).

Това са все знакови дати, които показват израстването на ядрено-физическата колегия в БАН, а защо не и в България.