Физика на високите енергии

Реакторна физика и ядрена енергетика

Математическо моделиране във физиката

Теория на елементарните частици

Ядрена спектроскопия

Позитронна спектроскопия

Мониторинг на околната среда

Физика и астрофизика на частиците

Ускорител – циклотрон от типа TR24

  1. Новини
  2. Семинари
  3. Съобщения

Федерацията на научно-техническите съюзи в България награди млади учени от БАН

18-12-2020

Главен асистент Ангел Демерджиев и Добромир Димитров, докторант в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН получиха първа награда...

Академик Трубников бе избран за директор на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна

04-12-2020

Академик Григорий Трубников е новият директор на Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна, Русия. Той бе избран след тайно гласуване...

Семинар на 18.12.2020 г.

На 18.12.2020 г. /петък/ дистанционно от 11:00 часа ще се проведе семинар на...

Семинар на 26.11.2020 г.

На 26.11.2020 г. /четвъртък/ дистанционно от 11:00 часа ще се проведе семинар на...

Семинар на 20.07.2020 г. от 14:00 часа

На 20 юли 2020 г. (понеделник), от 14:00 ч. в зала 300 на...

Началото

pdf_icon Заповед от 03.11.2020г. - Промяна в заповед от 15.06.2020г. за организация на дейността в ИЯИЯЕ, във връзка с епидемиологичната обстановка!

pdf_icon Заповед от 15.06.2020г. за организация на дейността в ИЯИЯЕ, във връзка с епидемиологичната обстановка!

 

Преди около 100 години, в лабораторията на Е. Ръдърфорд, беше открито атомното ядро. Впоследствие редица нови открития показаха, че започва изучаването на нови обекти, формиращи микросвета. Размерите и динамиката в този нов свят се оказват твърде различни от познатото и това налага разработване на съществено нови експериментални и теоретични методи за неговото изучаване. Изследователи от различни лаборатории и университети започват работа за определяне свойствата на микрообектите и взаимодействията между тях. За наша гордост още от самото начало на тази дейност, в нея се включват и български учени. Те поставят началото на българската ядрена физика.

През 1946 г. е създаден Физическият институт на Българската академия на науките. В рамките на този институт е обособена група, ръководена от проф. Е. Карамихайлова, която се занимава с изучаване на радиоактивността.

През 1956 г. е основан Обединеният институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна. България е страна-основател на този институт. Голяма група български физици заминават в Дубна, където получават квалификация в най-новите направления на ядрената физика.

През 1961 г. е пуснат в експлоатация у нас изследователският ядрен реактор ИРТ 2000.

През 1972г. от Физическия институт на БАН се отделя голяма структура, която образува Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ).

През 1974 е пусната в експлоатация първата атомна електроцентрала в България.

През 1999г. България става член на ЦЕРН (CERN – the European Organization for Nuclear Research).

Това са все знакови дати, които показват израстването на ядрено-физическата колегия в БАН, а защо не и в България.