Физика на високите енергии

Реакторна физика и ядрена енергетика

Математическо моделиране във физиката

Теория на елементарните частици

Ядрена спектроскопия

Позитронна спектроскопия

Мониторинг на околната среда

Физика и астрофизика на частиците

Ускорител – циклотрон от типа TR24

  1. Новини
  2. Семинари
  3. Бъдещи Събития

Посещение на студенти от ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив, в сградата на изследователския реактор ИРТ-2000 на ИЯИЯЕ

03-04-2024

   На 27.03.2024 в ИЯИЯЕ бяха посрещнати 20 студенти от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Ръководени от д-р Мариана Шопова ...

Церемония по връчването на почетен плакет и грамота на проф. дхн. Александър Стрезов

15-03-2024

   На 12.03.2024 г. в зала 200 на централната сграда на ИЯИЯЕ-БАН се проведе церемония по връчването на почетен плакет и грамота на поч...

Семинар на Експертния съвет по направление „Ядрена физика”

 На 03.04.2024 г. (сряда), от 10:30 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ, ще...

Семинар на Христо Тончев

 На 14.03.2024 г. (четвъртък), от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ, Христо...

Семинар на Жан-Пиер Газо

 На 15.02.2024 г. (четвъртък), от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ, Jean-Pierre...

Началото

През 1911 г. в лабораторията на Ърнест Ръдърфорд е открито атомното ядро. Впоследствие редица нови открития показват, че започва изучаването на нови обекти, формиращи микросвета. Размерите и динамиката в този нов свят се оказват твърде различни от познатото и това налага разработване на съществено нови експериментални и теоретични методи за неговото изучаване.
Изследователи от различни лаборатории и университети започват работа за определяне свойствата на микрообектите и взаимодействията между тях. За наша гордост, още от самото начало на тази дейност, в нея се включват и български учени. Те поставят началото на българската ядрена физика.

През 1946 г. е създаден Физическият институт на Българската академия на науките. В рамките на този институт е обособена група, ръководена от проф. Е. Карамихайлова, която се занимава с изучаване на радиоактивността.

През 1956 г. е основан Обединеният институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна. България е страна-основател на този институт. Голяма група български физици заминават за Дубна, където получават квалификация в най-новите направления на ядрената физика.

През 1961 г. у нас е пуснат в експлоатация изследователският ядрен реактор ИРТ 2000.

През 1972 г. от Физическия институт на БАН се отделя голяма структура, която образува Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ).

През 1974 г. е пусната в експлоатация първата атомна електроцентрала в България.

През 1999 г. България става член на ЦЕРН (CERN – the European Organization for Nuclear Research).

Това са все знакови дати, които показват израстването на ядрено-физическата колегия в БАН, а защо не и в България.