Семинар на 7.07.2022 г.

 

На 7 юли 2022 г. /четвъртък/, от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ Иван Тодоров (ИЯИЯЕ) ще изнесе доклад на тема:

"Алгебра на вътрешното пространство на Стандартния Модел".

Резюме:
Опит за разбиране на "алгебричния проект на физиката" *).
По-конкретно да изясним:
1. Откъде идва калибровъчната група S(U(2)xU(3)) на СМ и нейното 16-мерно приводимо представяне, описващо лептони и кварки?
2. Как да се съчетае Хигс бозона, отговорен за възникване на масите и за нарушаване на симетрията, с геометричната интерпретация на калибровъчните взаимодействия?
Подробно обсъждане на тези въпроси се съдържа в препринта:
https://arxiv.org/abs/2206.06912.
*) Geoffrey Dixon, Division Algebras: Octonions, Quaternions, Complex Numbers and the Algebraic Design of Physics, Springer 1994.

 

Поканват се всички интересуващи се.