Посещение на студенти от ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив, в сградата на изследователския реактор ИРТ-2000 на ИЯИЯЕ

on .

   На 27.03.2024 в ИЯИЯЕ бяха посрещнати 20 студенти от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Ръководени от д-р Мариана Шопова (преподавател в ПУ и гл. ас. в ИЯИЯЕ) и доц. д-р Георги Патронов (също преподавател от ПУ), студентите посетиха изследователския реактор ИРТ-2000 на територията на Института. Инж. физ. Александър Младенов и радиохимик Дамян Иванов обясниха подробно и увлекателно на гостите какви изследвания и анализи се провеждат в реактора и демонстрираха функцията на различните устройства.

   Подобно на провелия се в началото на месец март мастърклас за ученици, както и предишни организирани посещения на студенти от Благоевград, София, Пловдив и други градове днешното посещение на студенти от Физическия и химическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ е част от дългогодишна инициатива на Института за запознаване на широката публика с дейността му и за привличане на нови и бъдещи колеги и учени.

  • 20240327121817__MG_2236
  • 20240327123412__MG_2252
  • 20240327124513__MG_2264
  • 20240327125459__MG_2274
  • 20240327130141__MG_2288