Архив на конкурси за прием на докторанти

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2022 – 2023 г.

on .

gavel

В брой 60 на Държавен вестник от 29.07.2022 г. Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022 – 2023 г. в съответствие с Решение № 363 на Министерския съвет от 01.06.2022 г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН са обявени следните конкурси със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ-БАН от 15.08.2022 г. до 14.10.2022 г.:

 

Kонкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2021-2022 г.

on .

gavel

В брой 61 на Държавен вестник от 23.07.2021 г. Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021 – 2022 г. в съответствие с Решение № 437 на Министерския съвет от 2.06.2021 г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН са обявени следните конкурси със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ-БАН от 13.08.2021 г. до 13.10.2021 г.:

 

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2020 – 2021 г.

on .

gavel

В брой 21 на Държавен вестник от 12.03.2021 г. Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020 – 2021 г. в съответствие с Решение № 332 на Министерския съвет от 14.05.2020 г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН е обявен следният конкурс със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ-БАН от 12.03.2021 г. до 12.05.2021 г.:

 

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2020 – 2021 г.

on .

gavel

В брой 68 на Държавен вестник от 31.07.2020 г. Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020 – 2021 г. в съответствие с Решение № 332 на Министерския съвет от 14.05.2020 г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН е обявен следният конкурс със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ-БАН от 14.08.2020 г. до 14.10.2020 г.:

 

Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2019 – 2020г.

on .

gavel

В брой 18 на Държавен вестник от 28.02.2020г. Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019 – 2020г. в съответствие с Решение № 241 на Министерския съвет от 25.04.2019г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН са обявени следните конкурси със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ-БАН от 11.03.2020г. до 08.05.2020г. - Срокът за подаване на документи се удължава до 19 май 2020г. (включително):