Експертен съвет по неутронна и реакторна физика и ядрена енергетика

 

Състав

Председател:
Доц., д-р Мария Манолова
Зам.председател:
Доц., д-р Павлин Грудев
Секретар:
Гл.ас., д-р Петя Вряшкова
Членове:
 1. Чл. кор., д.ф.н. Чавдар Стоянов, асоцииран член
 2. Проф., д.ф.н. Кирил Крежов, асоцииран член
 3. Проф., д-р Димитър Тонев
 4. Доц., д-р Валентина Семкова
 5. Доц., д-р Иван Сираков
 6. Доц., д-р Николай Колев
 7. Доц., д-р Нина Коюмджиева, асоцииран член
 8. Доц., д-р Цветана Нонова
 9. Гл.ас., д-р Антоанета Стефанова
 10. Гл.ас., д-р Младен Митев
 11. Доц., д-р Иван Русков

 

Лаборатории:
 1. Реакторна физика
 2. Неутронни данни и ядрено-физични изследвания
 3. Ядрена енергетика и ядрена безопасност
 4. Ядрена научно-експериментална и учебна база (ЯНЕУБ)

Експертиза на семинара

 • - Взаимодействие на неутрони с ядрата
 • - Ядрени данни за иновационни технологии
 • - Реакторна физика, топлофизика и термохидравлика на ядрени реактори, реакторна дозиметрия
 • - Ядрено гориво
 • - Моделиране на процеси в ядрени реактори
 • - Радиационно увреждане на реакторни материали
 • - Безопасност на ядрени реактори и други ядрени съоръжения
 • - Радиационен и радиоекологичен мониторинг
 • - Повишаване квалификацията на кадри за ядрената енергетика

Решения