Обявени конкурси за прием на докторанти

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2022 – 2023 г.

on .

gavel

В брой 60 на Държавен вестник от 29.07.2022 г. Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022 – 2023 г. в съответствие с Решение № 363 на Министерския съвет от 01.06.2022 г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН са обявени следните конкурси със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ-БАН от 15.08.2022 г. до 14.10.2022 г.: