Обявени конкурси за прием на докторанти

Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2017 – 2018г.

on .

gavel

В брой 22 на Държавен вестник от 13.03.2018г. Българската академия на науките обявява Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017 – 2018г. в съответствие с Решение № 236 на Министерския съвет от 27.04.2017 г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН е обявен следният конкурс със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ от 13.03.2018 г. до 11.05.2018 г.: