Обявени конкурси за прием на докторанти

Kонкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2018-2019 г.

on .

gavel

В брой 58 на Държавен вестник от 13.07.2018 г. Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019 г. в съответствие с Решение № 341 на Министерския съвет от 21.05.2018 г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН е обявен следният конкурс със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ от 13.08.2018 г. до 12.10.2018 г.: