Посещение на студенти от ЮЗУ „Неофит Рилски“

on .

На 13.12.2023 г. студенти, обучаващи се по специалност „Физика“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“, водени от техния преподавател гл. ас. д-р Красимир Дамов, посетиха Ядрената научно-експериментална и учебна база при ИЯИЯЕ-БАН.

Доц. д-р Цветана Нонова и инж. физ. Александър Младенов ги запознаха с историята, устройството и действието на изследователския реактор, както с Радио-химичната лаборатория I-ви клас, и с приборите и изискванията за радиационна защита на дозиметричния пулт на реактора.

Визитата бе изключително интересна и полезна за младите хора.

  • 20231213_132656
  • 20231213_141233
  • 20231213_150144