ГРУПА УЧЕНИ ОТ ИНСТИТУТА ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА - СОФИЯ

ОРГАНИЗИРА ПРОВЕЖДАНЕТО НА

COST Action CaLISTA (CA21109)
"LIE THEORY; CARTAN GEOMETRY; QUANTUM GROUPS; INTEGRABLE SYSTEMS; VISION"

II. Annual Meeting : CaLISTA'24
Sofia, Bulgaria, 27-31 may 2024

Подробна информация:
http://theo.inrne.bas.bg/~dobrev/COST-24.htm