Семинар на 16.06.2022 г.

На 16 юни 2022 г. /четвъртък/, от 11:00 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ  Божко Бакалов (Северна Каролина, САЩ) ще изнесе доклад на тема:

"Операден подход към вертексните алгебри и Поасоновите вертексни алгебри".

Резюме:
Ще започна с преглед на понятията за вертексна алгебра, Поасонова вертексна алгебра, конформна алгебра на Ли и отношенията помежду им. След това ще представя единен подход към всички тези алгебри, като алгебри на Ли в определени псевдотензорни категории, или еквивалентно, като морфизми от операда на Ли към определени операди. Като приложение ще въведа теория на кохомологиите на вертексни алгебри, подобно на кохомологиите на алгебри на Ли, и ще покажа как тя се свързва с кохомологиите на Поасоновите вертексни алгебри и на конформните алгебри на Ли. Докладът се основава на съвместни работи с Алберто Де Соле, Реймундо Хелуани, Виктор Кац и Вероника Виньоли.

 

Поканват се всички интересуващи се.