За проекта

Проектът се реализира с частичната подкрепа на Европейската комисия по споразумения за отпускане на безвъзмездни средства № 262254 (ACTRIS) и № 654169 (ACTRIS-2) и от Министерството на образованието и науката на България по споразумение за отпускане на безвъзмездни средства № D01-151/2018 (Научноизследователска инфраструктура за наблюдение на атмосферните аерозоли, облаци и газови замърсители, интегрирана в рамките на пан-Европейската инфраструктура ACTRIS).

По-подробна информация можете да намерите на сайта на проекта.

Съобщения