Семинар на Лилианна Панталеев-Симеонова

 На 31.01.2024 г. (сряда), от 14:00 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ, ще се проведе семинар от докторантската сесия на ИЯИЯЕ с презентация на тема:

"Оптимално формиране на сигнала в спектрометри с полупроводникови детектори"

докторант Лилианна Пантелеев-Симеонова
научен консултант: проф. д-р Димитър Тонев

Поканват се всички интересуващи се.