Семинар на Жан-Пиер Газо

 На 15.02.2024 г. (четвъртък), от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ, Jean-Pierre Gazeau (Париж, Франция) ще изнесе доклад на тема:

"Tsallis distribution as a Lambda-deformation of the Maxwell-J¨uttner distribution"

Резюме

Поканват се всички интересуващи се.