Общо събрание на учените

 

 

Състав

Председател:
проф. дфн Севдалина Димитрова

Решения