Семинар на 22.07.2022 г.

 

На 22 юли 2022 г. /петък/, от 11:00 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН ще се проведе семинар на Експертния съвет по направление „Неутронна и реакторна физика и ядрена енергетика“ за предзащита на докторска дисертация на задочен докторант инж. Светломир Емануилов Митков на тема:

"Изследване на стационарни и нестационарни процеси в активната зона на ВВЕР-1000 за целите на реакторната безопасност".

Научен ръководител: доц. д-р Никола Колев (ИЯИЯЕ-БАН).
  
Материалите за предзащитата са в библиотеката на ИЯИЯЕ-БАН на разположение на интересуващи се.

 

От Ръководството на Експертния съвет.