Ускорител – циклотрон от типа TR24 бе доставен в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика

on .

 

На 12 януари 2016 г. в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН бе доставен произведеният по поръчка циклотрон от типа TR24. Този циклотрон за момента е ускорителят с най-добри параметри на Балканите. Той ще ускорява отрицателно заредени водородни йони, ще има възможност едновременно да извежда два снопа, енергията на протоните ще може да се пренастройва от 15 до 24 МеВ. Токът, за който е проектиран този ускорител, е 400 микроампера, като е възможно да се повищи до 1 милиампер.

Тези параметри ще дадат възможност да се произведат необходимите количества Флуор18, за да се задоволят нуждите на всички ПЕТ-скенери в България. Амбицията на ръководството на института е да се превърнем в регионален център и да се осигуряват доставки и в съседните на нас Сърбия, Македония и Северна Гърция.

Друго голямо предимство на този ускорител е, че ще може да се произвеждат и други изотопи, освен Флуор18 – както PET, така и SPECT-изотопи.

Изграденият ускорителен комплекс ще осигури отлична възможност за обучение на студенти от природо-математическите факултети, техническите и медицинските университети, както и на кадри от АЕЦ „Козлодуй“.

Бъдещето на циклотронния център е свързано и с провеждането на научни изследвания в областите: радиофармация, радиохимия, физика, химия, биология, нови материали, археометрия и други.

Към момента институтът ни разполага със средства за започване на първия етап на строителство на специализирана сграда, в която ще заработи ускорителят. Министерството на образованието и науката осигури средства в размер на 1 милион лева, за да започнем изграждането на специализирана сграда, отговаряща на всички изисквания на безопасност. Набирането на средства за изграждане на сградата и закупуване на необходимата апаратура продължава.

Осъществяването на този проект стана възможен благодарение на спомоществуванията на Департамента по енергетика на САЩ с 3 000 000 USD, АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД с 2 000 000 USD и 1 000 000 лева от МОН.

Ръководството и учените на ИЯИЯЕ-БАН използват възможността да благодарят на всички, които ни помогнаха и продължават да ни помагат за изграждането на този изключително полезен за България циклотронен център.

На церемонията по посрещането присъстваха Министърът на образованието проф. Тодор Танев, Негово превъзходителство Крис Карбър – изпълняващ длъжността заместник - посланик на САЩ, г-жа Десислава Атанасова – заместник-председател на Комисията по правни въпроси на Народното събрание, заместник- министъра на образованието и науката проф. Костадин Костадинов, заместник-министъра на здравеопазването д-р Ваньо Шарков, ст. н. с. II степен д-р Лъчезар Костов – Председател на Агенцията за ядрено регулиране, инж. Димитър Ангелов – изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй“, инж. Дилян Петров – изпълнителен директор на ДП РАО, акад. Стефан Воденичаров – Председател на БАН, инж. Томислав Занев – управител на „Циклотрон Инженеринг“ ООД, доставил циклотрона за ИЯИЯЕ-БАН, директори на институти от БАН, много журналисти и колеги от института.

Снимките илюстрират интереса, предизвикан от посрещането на ускорителя и доставянето и разтоварването на компонентите на циклотрона.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Медиен мониторинг 12.01.2016г.