Семинар - предзащита на докторска дисертация на 14.10.2022 г.

На 14.10.2022г. от 11:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН ще се проведе семинар на Експертния съвет по направление „Неутронна и реакторна физика и ядрена енергетика” за предзащита на докторска дисертация на задочен докторант Димитър Николов Грозданов на тема:

«Развитие и използване на метода на белязаните неутрони с енергия ̴ 14 MeV, за изучаване на ядрени реакции и определяне на елементната структура на вещества, съдържащи Въглерод, Кислород или Хром».

 

Научен ръководител: доц. д-р Нина Коюмджиева (ИЯИЯЕ-БАН).

Научен консултант: д-р Юрий Копач (ЛНФ, ОИЯИ-Дубна).

 

Материалите за предзащитата са в библиотеката на ИЯИЯЕ-БАН на разположение на интересуващи се.

 

От ръководството на Експертния съвет.