Обявени процедури за научни степени

Защита на дисертация на доц. д-р Павлин Петков Грудев за придобиване на научната степен “доктор на науките”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 06.08.2018г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Павлин Петков Грудев за придобиване на научната степен "доктор на науките" по професионално направление 5.4 Енергетика (Ядрени реактори)..