Обявени процедури за научни степени

Защита на дисертация на доц. д-р Мартин Василев Иванов за придобиване на научната степен “доктор на науките”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 30.05.2023 г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Мартин Василев Иванов за придобиване на научната степен "доктор на науките" по професионално направление 4.1.Физически науки.

pdf_icon  Обява за защита