Експертен съвет по физика на високите енергии и астрофизика на частиците

 

Състав

Председател:
Доц., д-р Пламен Яйджиев
Зам.председател:
Доц., д-р Петър Темников
Секретар:
Гл.ас. д-р Румяна Хаджийска
Членове:
 1. Проф., д.ф.н. Христофор Ванков
 2. Доц., д-р Галина Манева
 3. Доц., д-р Георги Султанов
 4. Д-р Александър Александров
 5. Д-р Георги Анчев
 6. Д-р Мартин Макариев
 
Лаборатории:
 1. Високи енергии
 2. Физика и астрофизика на частиците

Експертиза на семинара

 • - Физика на високите енергии и елементарните частици
 • - Астрофизика на частиците
 • - Детектори на частици и космични лъчи при високи енергии
 • - GRID – технологии

Решения