Експертен съвет по физика на високите енергии и астрофизика на частиците

 

Състав

Председател:
Доц., д-р Петър Темников
Зам.председател:
Гл.ас. д-р Румяна Хаджийска
Секретар:
Ас. д-р Петър Ванков
Членове:
 1. Доц., д-р Петър Темников
 2. Доц., д-р Георги Султанов
 3. Доц., д-р Пламен Яйджиев
 4. Доц., д-р Галина Манева
 5. Гл. ас.д-р Александър Александров
 6. Ас. д-р Петър Ванков
 7. Гл. ас. д-р Мартин Макариев
 8. Гл. ас. Д-р Румяна Хаджийска
 
Лаборатории:
 1. Високи енергии
 2. Физика и астрофизика на частиците

Експертиза на семинара

 • - Физика на високите енергии и елементарните частици
 • - Астрофизика на частиците
 • - Детектори на частици и космични лъчи при високи енергии
 • - GRID – технологии

Решения