Церемония по връчването на почетен плакет и грамота на проф. дхн. Александър Стрезов

on .

   На 12.03.2024 г. в зала 200 на централната сграда на ИЯИЯЕ-БАН се проведе церемония по връчването на почетен плакет и грамота на почитания от колеги и възпитаници проф. дхн. Александър Стрезов за значими научни и научноприложни постижения в областта на радиохимията, радиофармацията и производството на радиоизотопи. Поздравителни речи изнесоха директорът на ИЯИЯЕ-БАН проф. д-р Димитър Тонев и зам.-директорът доц. д-р Лъчезар Георгиев.

   Проф. Стрезов има дългогодишен професионален опит, свързан с развитието на координационната химия и металните комплекси в разтвори; радиофармацията; разработването, производството, изследванията и развитието на набори за нуклеарно-медицинска радиоизотопна диагностика с 99mTc; радиохимията; изследването на натрупване на радионуклиди и токсични елементи в Черноморски екосистеми.

   В продължение на над 25 години проф. Стрезов ръководи екип, с който съвместно създава и разширява най-богатата на информация база данни за съдържание на радионуклиди и токсични елементи в различните компоненти на морските екосистеми по цялото българско черноморско крайбрежие. Тази база данни е единствена по рода си в България и запълва липсата на голямо количество данни за българската акватория на Черно море.

   Изследванията на проф. Стрезов в сферата на радиофармацията и въвеждането в употреба на различни радиофармацевтични препарати, подпомагат развитието на медицинска изотопна диагностика на туморни заболявания и позволяват на по-голямата част от онкологичните болници в България да извършват успешно своята работа.

   Като един от най-утвърдените учени в страната в сферата на радиохимията и радиофармацията, проф. Стрезов е създал школа в тези научни области.

  • 20240312121416__MG_2181-1
  • 20240312122327__MG_2189-1
  • 20240312122351__MG_2192-2
  • 20240312122414__MG_2198-1
  • 20240312123013__MG_2202-1
  • 20240312123027__MG_2205-1