Архив на процедури за научни степени

Защита на дисертация на Борислав Руменов Колев за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 17.05.2021г. заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на редовен докторант Борислав Руменов Колев за придобиване на образователната и научна степен „доктор" по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика).

 

Защита на дисертация на Петър Младенов Данев за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 17.06.2020г. заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на докторант на самостоятелна подготовка Петър Младенов Данев за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика).

 

Защита на дисертация на Калин Каменов Маринов за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 16.09.2019г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на редовен докторант Калин Каменов Маринов за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика).

 

Защита на дисертация на Людмил Николаев Неделчев за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 13.05.2019г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на задочен докторант инж. Людмил Николаев Неделчев за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 5.4.Енергетика (Ядрени реактори).

 

Защита на дисертация на Петър Кирилов Живков за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 11.07.2018г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на докторант на самостоятелна подготовка Петър Кирилов Живков за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика).