Архив на процедури за научни степени

Защита на дисертация на доц. д-р Мартин Василев Иванов за придобиване на научната степен “доктор на науките”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 30.05.2023 г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Мартин Василев Иванов за придобиване на научната степен "доктор на науките" по професионално направление 4.1.Физически науки.

pdf_icon  Обява за защита

 

Защита на дисертация на Димитър Николов Грозданов за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 28.02.2023г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на задочен докторант Димитър Николов Грозданов, за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.1. Физически науки (Неутронна физика и физика на ядрените реактори).

pdf_icon  Обява за защита

 

Защита на дисертация на Светломир Емануилов Митков за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 14.12.2022г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на задочен докторант Светломир Емануилов Митков за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 5.4.Енергетика (Ядрени реактори).

 

Защита на дисертация на Борислав Руменов Колев за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 17.05.2021г. заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на редовен докторант Борислав Руменов Колев за придобиване на образователната и научна степен „доктор" по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика).

 

Защита на дисертация на Петър Младенов Данев за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 17.06.2020г. заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на докторант на самостоятелна подготовка Петър Младенов Данев за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика).