Експертен съвет по ядрена физика

 

Състав

Председател:
Проф., д-р Димитър Тонев
Зам.председател:
Доц., д-р Николай Гутев
Секретар:
Гл.ас., д-р Стела Пенева
Членове:
 1. Проф., д.х.н. Александър Стрезов
 2. Доц., д-р Владимир Ангелов
 3. Доц., д-р Валентина Семкова
 4. Доц., д-р Елена Стефанова
 5. Доц., д-р Михаил Михайлов
 6. Проф., д.ф.н Севдалина Димитрова
 7. Проф., д.ф.н. Трою Троев
 8. Доц., д-р Христо Протохристов
 9. Чл. кор., д.ф.н. Чавдар Стоянов, асоцииран член
 
Лаборатории:
 1. Ядрена спектроскопия и ядрени реакции
 2. Циклотронна лаборатория
 3. Позитронна спектроскопия
 4. Тематична група "Полупроводникови детектори"
 5. Тематична група "Анализ на РАМ от нелегален произход"

Експертиза на семинара

 • - Ядрени модели и структура на атомното ядро
 • - Свойства на атомните ядра и експериментална ядрена техника
 • - Ядрени реакции и физика на деленето – радиоактивност
 • - Ускорители на заредени частици

Решения