Текущи конкурси за прием на докторанти

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2023–2024 г.

on .

gavel

В брой 19 на Държавен вестник от 05.03.2024 г. (и с поправка в бр.20 от 08.03.2024 г. на ДВ) Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023–2024 г. в съответствие с Решение № 441 на Министерския съвет от 22.06.2023 г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН е обявен следният конкурс със срок за подаване на документите в деловодството на ИЯИЯЕ-БАН от два месеца от 05.03.2024 г.: