Текущи конкурси за прием на докторанти

Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2019 – 2020г.

on .

gavel

В брой 18 на Държавен вестник от 28.02.2020г. Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019 – 2020г. в съответствие с Решение № 241 на Министерския съвет от 25.04.2019г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН са обявени следните конкурси със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ-БАН от 11.03.2020г. до 08.05.2020г. - Срокът за подаване на документи се удължава до 19 май 2020г. (включително):