Текущи конкурси за прием на докторанти

Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2018 – 2019г.

on .

gavel

В брой 20 на Държавен вестник от 08.03.2019г. Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018 – 2019г. в съответствие с Решение № 341 на Министерския съвет от 21.05.2018г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН са обявени следните конкурси със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ-БАН от 12.03.2019г. до 10.05.2019г.: