Семинар на Росен Бахтев

 На 12.10.2023 г. (четвъртък), от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ, Росен Бахтев (ИЯИЯЕ, БАН) ще изнесе доклад на тема:

"Реализация на квантов протокол за споделяне на тайни, чрез използване на алгоритъма на Гроувър за търсене със стопроцентова успеваемост"

Резюме: Протокол за споделяне на тайни (secret sharing protocol, SSP) се нарича протокол за разпределяне на тайна информация между няколко участници по такъв начин, че никой от тях да няма разбираема част от тайната; единственият начин за възстановяването ѝ е всички участници или достатъчен брой от тях да обединят своите дялове. Този вид протоколи са подходящи за използване във всички области, в които се борави с чувствителна информация, чиято сигурност е от ключово значение, например съхраняване на производствени тайни, банково дело, електронно гласуване и др. Ние ще представим реализация на квантов протокол за споделяне на тайни (quantum secret sharing protocol, QSSP), базиран на алгоритъма на Гроувър за търсене.

За целта ще опишем обобщен вариант на алгоритъма на Гроувър, при който гейтовете в алгоритъма са заменени с обобщени Хаусхолдерови отражения, така че да се постигне вероятност за намиране на търсените решения, равна на единица. Протоколът за споделяне на тайни, който ще разгледаме, се базира точно на този обобщен вариант на алгоритъма на Гроувър. Ще анализираме сигурността на протокола по отношение на прихващащи атаки (interception attacks) в случаите с двама и с трима участници и аналитично ще изведем формули за вероятността в тези случаи потенциален подслушвач да се сдобие с тайната.

 

Поканват се всички интересуващи се.