Учебен център за специализирано обучение

 

Начало

Учебният център за специализирано обучение на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките притежава Лицензия СО рег. № 5561 за извършване на специализирано обучение и издаване на удостоверения за правоспособност за дейности с източници на йонизиращи лъчения, издадена от Председателя на Агенцията за ядрено регулиране.

Условие за участие в в специализирано обучение, организирано от Учебния център към ИЯИЯЕ - БАН, е попълването и подаването в ИЯИЯЕ - БАН на съответните формуляри, отнасящи се за даден вид обучение, както и подписването на договор за обучение.

 

Новини

Дейности

Във връзка с чл. 65 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия и чл. 3, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия, задачите на Учебния център за специализирано обучение на ИЯИЯЕ са определени като:

 • 1. провеждане на първоначално специализирано обучение за правоспособност за дейности източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ);
 • 2. провеждане на поддържащо специализирано обучение за правоспособност за дейности с ИЙЛ;
 • 3. провеждане на изпити пред постоянна Квалификационна изпитна комисия, назначена от Директора на ИЯИЯЕ;
 • 4. издаване на удостоверения за правоспособност за дейности с ИЙЛ.

 

Съгласно условията на лицензията, специализирано обучение и проверка на знанията за получаване на право за работа с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) се провежда от Учебния център на ИЯИЯЕ за следните групи:

 • I. първа група:
  Персонал с изпълнителски функции, който работи непосредствено с ИЙЛ за стопански и научни цели;
 • II. втора група:
  Отговорници по радиационна защита и лица , които осигуряват и/или контролират радиационната защита при дейности с ИЙЛ за стопански и научни цели;

Заявки на кандидати за специализирано обучение могат да се подават на следните адреси.

Ръководството на Учебния център определя политиката по качество за дейностите на УЦ, записана в "Декларация за политика по качеството на УЦ". Декларацията се представя на всички участващи в процесите на обучението за получаване на правоспособност за работа с ИЙЛ.

 

Формуляри

doc_icon Заявка за участие в специализиран курс за поддържащо обучение за работа с ИЙЛ

doc_icon Заявка за първоначално специализирано обучение на персонал и издаване на удостоверения за правоспособност за извършване на дейности в обекти с ИЙЛ

doc_icon Заявление за участие в специализиран курс за първоначално обучение за дейности в обекти с ИЙЛ

Заявката и заявлението се депозират в ИЯИЯЕ - БАН и се приемат само ако са подписани, подпечатани и придружени от изброените в тях документи.

Още веднъж обръщаме внимание, че съгласно условията на лицензията, специализирано обучение и проверка на знанията за получаване на право на работа с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) се провеждат от Учебния център на ИЯИЯЕ за следните групи:

I. първа група:
Персонал с изпълнителски функции, който работи непосредствено с ИЙЛ за стопански и научни цели;
II. втора група:
Отговорници по радиационна защита и лица, които осигуряват и/или контролират радиационната защита при дейности с ИЙЛ за стопански и научни цели;

Задължително е в заявката и заявлението да бъде посочена групата, за която лицето иска да премине обучението, а за втора група лицето да декларира в заявлението, което подава, какви функции изпълнява - съответно отговорник или зам. отговорник по радиационна защита.

На всеки подал документи за участие в курс за правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения, допълнително ще бъде изпратен договор. Плащането за обучението се извършва след подписване на договора и след изпращане на проформа фактура издадена от ИЯИЯЕ.

doc_icon Такси за обучение

 

Контакти

 • Адрес:
 • Учебен център
 • Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика
 • бул. "Цариградско шосе" 72
 • 1784 София
 • България
 • E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Директор УЦ - гл. ас. Ари Артинян
 • Телефони: (02) 979 5576, (02) 979 5595
 • Мобилен: 0885 921 136
 • Факс: (+359–2 ) 975–36–19
 • E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 •  
 • Учебен центьр
 • Ралица Иванова - експерт
 • Телефони: 
  УЦ: (02) 979 5576
 • Мобилен: 0889 399 852
 • E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Галерия