СЕМИНАР на 02. 11. 2022 г.

 

На 02.11.2022 г. (сряда) от 11:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН ще се проведе семинар на Лаборатория „Квантова информатика“ на ИЯИЯЕ-БАН.

Д-р Момчил Пеев (Optical and Quantum Communication Laboratory, Huawei Technologies Duesseldorf) ще изнесе доклад на тема:

„Квантова Криптография“.

Резюме:
Това ще бъде обзорно представяне, което ще се опита да проследи кратката история на квантовото разпределение на ключове (QKD), теоретичната сигурност на QKD, подходите към практическия анализ сигурността на QKD и ще засегне някои теми от квантовата криптография извън QKD.
Лекцията ще има за цел да разгледа и настоящото състояние на техниката и архитектурите на QKD мрежите и по-общо, на квантовите комуникационните мрежи. Накрая ще бъде представено и кратко описание на състоянието на стандартизацията и сертифицирането в тази област.

 

Поканват се всички интересуващи се.