СЕМИНАР на 28. 10. 2022 г.

На 28.10.2022 г. /петък/ от 10:30 часа чрез платформата ZOOM ще се проведе семинар на Експертния съвет по Направление „Ядрена физика” на ИЯИЯЕ-БАН за отчисляване от докторантура на самостоятелна подготовка на Лилианна Пантелеев-Симеонова на тема:

„Формиране на сигнала в спектрометри с полупроводникови детектори“.

 

Научен консултант: доц. д-р Михаил А. Михайлов (ИЯИЯЕ-БАН).

 

 

От ръководството на Експертния съвет.