Публикации и цитати

 

pdf_icon Списък на публикациите на учените от ИЯИЯЕ за 2023 г.

pdf_icon Списък на цитатите на публикациите на учените от ИЯИЯЕ за 2023 г.

 

pdf_icon Списък на публикациите на учените от ИЯИЯЕ за 2022 г.

pdf_icon Списък на цитатите на публикациите на учените от ИЯИЯЕ за 2022 г.

 

pdf_icon Списък на публикациите на учените от ИЯИЯЕ за 2021 г.

pdf_icon Списък на цитатите на публикациите на учените от ИЯИЯЕ за 2021 г.

 

pdf_icon Списък на публикациите на учените от ИЯИЯЕ за 2020 г.

pdf_icon Списък на цитатите на публикациите на учените от ИЯИЯЕ за 2020 г.

 

pdf_icon Списък на публикациите на учените от ИЯИЯЕ за 2019 г.

pdf_icon Списък на цитатите на публикациите на учените от ИЯИЯЕ за 2019 г.

 

pdf_icon Списък на публикациите на учените от ИЯИЯЕ за 2018 г.

pdf_icon Списък на цитатите на публикациите на учените от ИЯИЯЕ за 2018 г.

 

pdf_icon Списък на публикациите на учените от ИЯИЯЕ за 2017 г.

pdf_icon Списък на цитатите на публикациите на учените от ИЯИЯЕ за 2017 г.

pdf_icon Списък на публикациите на учените от ИЯИЯЕ за 2017 г. - стара система.

pdf_icon Списък на цитатите на публикациите на учените от ИЯИЯЕ за 2017 г. - стара система.

 

pdf_icon Списък на публикациите и цитатите на публикациите на учените от ИЯИЯЕ за 2016 г.

 

pdf_icon Списък на публикациите на учените от ИЯИЯЕ за 2015 г.

pdf_icon Списък на цитатите на публикациите на учените от ИЯИЯЕ за 2015 г.

 

pdf_icon Списък на публикациите на учените от ИЯИЯЕ за 2014 г.

pdf_icon Списък на цитатите на публикациите на учените от ИЯИЯЕ за 2014 г.

 

pdf_icon Списък на публикациите на учените от ИЯИЯЕ за 2013 г.

pdf_icon Списък на цитатите на публикациите на учените от ИЯИЯЕ за 2013 г.

 

pdf_icon Списък на публикациите и цитатите на публикациите на учените от ИЯИЯЕ за 2012 г.