Обява за заседание на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ – БАН, което ще се проведе на 04.06.2024 г.

on .

Съгласно Правилника за дейността на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българската академия на науките и във връзка с обявената с писмо No-72-00-53/7.5.2024 г. от Председателя на БАН процедура за провеждане на избори за членове на Деветото общо събрание на БАН, свиквам заседание на Общото събрание на учените на ИЯИЯЕ на 4 юни 2024 г. (вторник) от 13:00 часа в зала 300 на сградата на института, бул. Цариградско шосе 72, при следния дневен ред:

  1. Избор на членове на Деветото общо събрание на БАН от ИЯИЯЕ.
  2. Избор на Председател на Общото събрание на учените на ИЯИЯЕ.
  3. Разни.

Председател на Общото събрание: проф. Севдалина Димитрова