Заместник директор

Лъчезар Георгиев

Доц., д-р  Лъчезар Стоянов Георгиев

 

Служебни данни

Телефон:
(+359–2 ) 979–55–50
Факс:
(+359–2 ) 975–36–19
e-mail:
Приемно време:

 

Отговорности

Научноизследователска дейност
Международно научно сътрудничество