Обява за заседание на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ – БАН, което ще се проведе на 25.01.2024

on .

Съгласно Заповед №3-217/7.12.2023 на Директора на ИЯИЯЕ, на 25 януари 2024 г. (четвъртък) от 13:00 часа, ще се проведе заседание на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ при следния дневен ред:

  1. Изслушване и обсъждане на научния отчет на ИЯИЯЕ за 2023 г. – докладва проф. Димитър Тонев, Директор на ИЯИЯЕ.
  2. Изслушване и обсъждане на финансовия отчет на ИЯИЯЕ за 2023 г. – докладва г-н Мирослав Антов, Главен счетоводител на ИЯИЯЕ.
  3. Гласуване на годишния отчет на ИЯИЯЕ.

Заседанието ще се проведе дистанционно в платформата Zoom. Всички членове на Общото събрание на ИЯИЯЕ ще получат своевременно, на служебната си електронна поща, адреса на заседанието.