Физика на високите енергии

Реакторна физика и ядрена енергетика

Математическо моделиране във физиката

Теория на елементарните частици

Ядрена спектроскопия

Позитронна спектроскопия

Мониторинг на околната среда

Физика и астрофизика на частиците

Ускорител – циклотрон от типа TR24

  1. Новини
  2. Семинари
  3. Съобщения

Няма риск от радиоактивно облъчване за българското население вследствие на горските пожари в района на Чернобил

21-04-2020

доц. д-р Лъчезар ГеоргиевДиректор на Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика приБългарска академия на науките   Експертите от Инст...

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ГРАНИЦИТЕ

30-03-2020

Eкспериментът MAGIC откри най-високоенергийните фотони от избухване на гама-лъчи в космоса Повече от 15 години трите най-големи гама-астрономични е...

ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДА "ГАРАЖ" КЪМ ИЯИЯЕ-БАН,

02-03-2020 14:25

  НАХОДЯЩА СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАУЧЕН КОМПЛЕКС 2 НА БАН, ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 72.   Институтът за ядрени изследван...

Началото

pdf_icon Заповед от 13.05.2020г. относно организацията на работа в ИЯИЯЕ-БАН във връзка с прилагане на противоепидемичните мерки на COVID-19!

pdf_icon Заповед за организация на дейността в ИЯИЯЕ, във връзка с епидемиологичната обстановка!

 

Преди около 100 години, в лабораторията на Е. Ръдърфорд, беше открито атомното ядро. Впоследствие редица нови открития показаха, че започва изучаването на нови обекти, формиращи микросвета. Размерите и динамиката в този нов свят се оказват твърде различни от познатото и това налага разработване на съществено нови експериментални и теоретични методи за неговото изучаване. Изследователи от различни лаборатории и университети започват работа за определяне свойствата на микрообектите и взаимодействията между тях. За наша гордост още от самото начало на тази дейност, в нея се включват и български учени. Те поставят началото на българската ядрена физика.

През 1946 г. е създаден Физическият институт на Българската академия на науките. В рамките на този институт е обособена група, ръководена от проф. Е. Карамихайлова, която се занимава с изучаване на радиоактивността.

През 1956 г. е основан Обединеният институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна. България е страна-основател на този институт. Голяма група български физици заминават в Дубна, където получават квалификация в най-новите направления на ядрената физика.

През 1961 г. е пуснат в експлоатация у нас изследователският ядрен реактор ИРТ 2000.

През 1972г. от Физическия институт на БАН се отделя голяма структура, която образува Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ).

През 1974 е пусната в експлоатация първата атомна електроцентрала в България.

През 1999г. България става член на ЦЕРН (CERN – the European Organization for Nuclear Research).

Това са все знакови дати, които показват израстването на ядрено-физическата колегия в БАН, а защо не и в България.

 

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ

41-ва НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА

25 - 29 септември 2013 г., София

Откриване в Големия салон на БАН, ул. "15 ноември" 1

Организатори:
Съюз на физиците в България
Българска академия на науките
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Министерство на образованието, младежта и науката
 
Под патронажа на
Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев

За пълна информация посетете сайта на конгреса: congress2013.bgphysics.eu