Физика на високите енергии

Реакторна физика и ядрена енергетика

Математическо моделиране във физиката

Теория на елементарните частици

Ядрена спектроскопия

Позитронна спектроскопия

Мониторинг на околната среда

Физика и астрофизика на частиците

Ускорител – циклотрон от типа TR24

  1. Новини
  2. Семинари
  3. Съобщения

Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ на 26.01.2023

24-01-2023

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Съгласно Заповед №3-119/22.12.2022 на 26 януари 2023 г., четвъртък, от 13:00 часа ще се проведе заседание на Общото събрание на учен...

Успешна защита на докторска дисертация по „Ядрени реактори“

22-12-2022

На 14.12.2022г задочен докторант в ИЯИЯЕ инж. Светломир Е. Митков от АЕЦ Козлодуй защити дисертация на тема „Изследване на стационарни и нестационар...

СЕМИНАР на 13. 12. 2022 г.

  На 13 декември 2022 г. /вторник/, от 14:00 ч. в зала 300 на...

СЕМИНАР на 01. 12. 2022 г.

  На 1 декември 2022 г. /четвъртък/, от 13:15 ч. в зала 300 на...

СЕМИНАР на 24. 11. 2022 г.

  На 24 ноември 2022 г. /четвъртък/, от 13:15 ч. в зала 300 на...

Началото

Преди около 100 години, в лабораторията на Е. Ръдърфорд, беше открито атомното ядро. Впоследствие редица нови открития показаха, че започва изучаването на нови обекти, формиращи микросвета. Размерите и динамиката в този нов свят се оказват твърде различни от познатото и това налага разработване на съществено нови експериментални и теоретични методи за неговото изучаване. Изследователи от различни лаборатории и университети започват работа за определяне свойствата на микрообектите и взаимодействията между тях. За наша гордост още от самото начало на тази дейност, в нея се включват и български учени. Те поставят началото на българската ядрена физика.

През 1946 г. е създаден Физическият институт на Българската академия на науките. В рамките на този институт е обособена група, ръководена от проф. Е. Карамихайлова, която се занимава с изучаване на радиоактивността.

През 1956 г. е основан Обединеният институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна. България е страна-основател на този институт. Голяма група български физици заминават в Дубна, където получават квалификация в най-новите направления на ядрената физика.

През 1961 г. е пуснат в експлоатация у нас изследователският ядрен реактор ИРТ 2000.

През 1972г. от Физическия институт на БАН се отделя голяма структура, която образува Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ).

През 1974 е пусната в експлоатация първата атомна електроцентрала в България.

През 1999г. България става член на ЦЕРН (CERN – the European Organization for Nuclear Research).

Това са все знакови дати, които показват израстването на ядрено-физическата колегия в БАН, а защо не и в България.