Физика на високите енергии

Реакторна физика и ядрена енергетика

Математическо моделиране във физиката

Теория на елементарните частици

Ядрена спектроскопия

Позитронна спектроскопия

Мониторинг на околната среда

Физика и астрофизика на частиците

Ускорител – циклотрон от типа TR24

  1. Новини
  2. Семинари
  3. Съобщения

Проведе се четвъртата международна конференция по циклотронна физика

27-11-2019

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика беше домакин на четвъртата международна конференция по циклотронна физика, която се проведе в п...

УНИКАЛНО ЗА ЕВРОПА ОБОРУДВАНЕ ПРЕДСТАВИХА УЧЕНИТЕ НА КВАЗАР, НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КВАНТОВА КОМУНИКАЦИЯ

21-11-2019

На 19 и 20 Ноември 2019 г., в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН, за първи път в България се проведе Конференция по квантова...

Семинар на 29.11.2019 г.

На 29 ноември 2019 г., от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ...

Семинар на 28.11.2019 г.

На 28 ноември 2019 г., четвъртък, от 13:15 ч. в зала 300 на...

Семинар на 26.11.2019 г.

На 26 ноември 2019 г., от 14:00 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ...

ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

22-07-2017 15:45

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ В СГРАДА ТИП „ПИОНЕР“СТАЯ № 4 С ПЛОЩ 20 М2СТАЯ № 5 С ПЛОЩ 30 М2В СГРАДА „БЯЛ ДО...

Началото

Преди около 100 години, в лабораторията на Е. Ръдърфорд, беше открито атомното ядро. Впоследствие редица нови открития показаха, че започва изучаването на нови обекти, формиращи микросвета. Размерите и динамиката в този нов свят се оказват твърде различни от познатото и това налага разработване на съществено нови експериментални и теоретични методи за неговото изучаване. Изследователи от различни лаборатории и университети започват работа за определяне свойствата на микрообектите и взаимодействията между тях. За наша гордост още от самото начало на тази дейност, в нея се включват и български учени. Те поставят началото на българската ядрена физика.

През 1946 г. е създаден Физическият институт на Българската академия на науките. В рамките на този институт е обособена група, ръководена от проф. Е. Карамихайлова, която се занимава с изучаване на радиоактивността.

През 1956 г. е основан Обединеният институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна. България е страна-основател на този институт. Голяма група български физици заминават в Дубна, където получават квалификация в най-новите направления на ядрената физика.

През 1961 г. е пуснат в експлоатация у нас изследователският ядрен реактор ИРТ 2000.

През 1972г. от Физическия институт на БАН се отделя голяма структура, която образува Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ).

През 1974 е пусната в експлоатация първата атомна електроцентрала в България.

През 1999г. България става член на ЦЕРН (CERN – the European Organization for Nuclear Research).

Това са все знакови дати, които показват израстването на ядрено-физическата колегия в БАН, а защо не и в България.

 

Конференции

Кратки описания на конференциите. Линкове към историческите страници.