Физика на високите енергии

Реакторна физика и ядрена енергетика

Математическо моделиране във физиката

Теория на елементарните частици

Ядрена спектроскопия

Позитронна спектроскопия

Мониторинг на околната среда

Физика и астрофизика на частиците

Ускорител – циклотрон от типа TR24

  1. Новини
  2. Семинари
  3. Съобщения

Ядрената енергетика тридесет и пет години след аварията в Чернобил

26-04-2021

На 26 април 1986 г. в IV блок на Чернобилската атомна централа възниква авария, която остава като една от най-тежките в историята на ядрената енерге...

Как работи квантовата комуникация?

31-03-2021

Отговор на този въпрос даде доц. Лъчезар Георгиев в предаването „Иновативно“ на Българската национална телевизия   Квантовата комуникация е и...

СЕМИНАР НА 11.02.2021 г.

На 11 февруари 2021 г. от 10:30 часа дистанционно ще се проведе семинар...

Семинар на 18.12.2020 г.

На 18.12.2020 г. /петък/ дистанционно от 11:00 часа ще се проведе семинар на...

Семинар на 26.11.2020 г.

На 26.11.2020 г. /четвъртък/ дистанционно от 11:00 часа ще се проведе семинар на...

Началото

pdf_icon Заповед от 03.11.2020г. - Промяна в заповед от 15.06.2020г. за организация на дейността в ИЯИЯЕ, във връзка с епидемиологичната обстановка!

pdf_icon Заповед от 15.06.2020г. за организация на дейността в ИЯИЯЕ, във връзка с епидемиологичната обстановка!

 

Преди около 100 години, в лабораторията на Е. Ръдърфорд, беше открито атомното ядро. Впоследствие редица нови открития показаха, че започва изучаването на нови обекти, формиращи микросвета. Размерите и динамиката в този нов свят се оказват твърде различни от познатото и това налага разработване на съществено нови експериментални и теоретични методи за неговото изучаване. Изследователи от различни лаборатории и университети започват работа за определяне свойствата на микрообектите и взаимодействията между тях. За наша гордост още от самото начало на тази дейност, в нея се включват и български учени. Те поставят началото на българската ядрена физика.

През 1946 г. е създаден Физическият институт на Българската академия на науките. В рамките на този институт е обособена група, ръководена от проф. Е. Карамихайлова, която се занимава с изучаване на радиоактивността.

През 1956 г. е основан Обединеният институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна. България е страна-основател на този институт. Голяма група български физици заминават в Дубна, където получават квалификация в най-новите направления на ядрената физика.

През 1961 г. е пуснат в експлоатация у нас изследователският ядрен реактор ИРТ 2000.

През 1972г. от Физическия институт на БАН се отделя голяма структура, която образува Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ).

През 1974 е пусната в експлоатация първата атомна електроцентрала в България.

През 1999г. България става член на ЦЕРН (CERN – the European Organization for Nuclear Research).

Това са все знакови дати, които показват израстването на ядрено-физическата колегия в БАН, а защо не и в България.

 

Проекти

Кратки описания на проектите по които работят учените от института. Ако са много, могат да бъдат класифицирани.

При желание от страна на ръководителите на проекта, може да бъде направена страница на проекта. В този случай се добавя и линк към нея.

http://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/02/22/freelancer-registration/