Физика на високите енергии

Реакторна физика и ядрена енергетика

Математическо моделиране във физиката

Теория на елементарните частици

Ядрена спектроскопия

Позитронна спектроскопия

Мониторинг на околната среда

Физика и астрофизика на частиците

Ускорител – циклотрон от типа TR24

  1. Новини
  2. Семинари
  3. Съобщения

Сътрудничество между ИЯИЯЕ – БАН и АЕЦ „Козлодуй“

26-11-2021

Сътрудничеството между Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българската академия на науките и АЕЦ „Козлодуй“ е водещата тема в по...

Доц. д-р Митко Гайдаров от ИЯИЯЕ бе избран за член на комисия C12: Ядрена физика към IUPAP

02-11-2021

Доц. д-р Митко Гайдаров от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН бе избран за член на комисия C12: Ядрена физика на Международ...

СЕМИНАР НА 07.10.2021 г.

На 07.10.2021, четвъртък, от 16:00 часа дистанционно в стая 831 6540 0658 на...

СЕМИНАР НА 11.02.2021 г.

На 11 февруари 2021 г. от 10:30 часа дистанционно ще се проведе семинар...

Семинар на 18.12.2020 г.

На 18.12.2020 г. /петък/ дистанционно от 11:00 часа ще се проведе семинар на...

Началото

pdf_icon Заповед №З-ЗБУТ-19 от 20.10.2021 г. на Директора на ИЯИЯЕ-БАН относно организацията на работа и въведените противоепидемични мерки на територията на института!

Преди около 100 години, в лабораторията на Е. Ръдърфорд, беше открито атомното ядро. Впоследствие редица нови открития показаха, че започва изучаването на нови обекти, формиращи микросвета. Размерите и динамиката в този нов свят се оказват твърде различни от познатото и това налага разработване на съществено нови експериментални и теоретични методи за неговото изучаване. Изследователи от различни лаборатории и университети започват работа за определяне свойствата на микрообектите и взаимодействията между тях. За наша гордост още от самото начало на тази дейност, в нея се включват и български учени. Те поставят началото на българската ядрена физика.

През 1946 г. е създаден Физическият институт на Българската академия на науките. В рамките на този институт е обособена група, ръководена от проф. Е. Карамихайлова, която се занимава с изучаване на радиоактивността.

През 1956 г. е основан Обединеният институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна. България е страна-основател на този институт. Голяма група български физици заминават в Дубна, където получават квалификация в най-новите направления на ядрената физика.

През 1961 г. е пуснат в експлоатация у нас изследователският ядрен реактор ИРТ 2000.

През 1972г. от Физическия институт на БАН се отделя голяма структура, която образува Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ).

През 1974 е пусната в експлоатация първата атомна електроцентрала в България.

През 1999г. България става член на ЦЕРН (CERN – the European Organization for Nuclear Research).

Това са все знакови дати, които показват израстването на ядрено-физическата колегия в БАН, а защо не и в България.

 

Научни направления

Научни направления научни направления научни направления научни направления научни направления. Научни направления научни направления научни направления научни направления научни направления.

Научни направления научни направления научни направления научни направления научни направления. Научни направления научни направления научни направления научни направления научни направления.