Физика на високите енергии

Реакторна физика и ядрена енергетика

Математическо моделиране във физиката

Теория на елементарните частици

Ядрена спектроскопия

Позитронна спектроскопия

Мониторинг на околната среда

Физика и астрофизика на частиците

Ускорител – циклотрон от типа TR24

  1. Новини
  2. Семинари
  3. Съобщения

Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ

16-01-2019

На 29 януари 2019 г., от 11:00 часа в зала 300 ще се проведе заседание на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ - БАН с дневен ред: Отчетен доклад на ...

Директорът на ИЯИЯЕ-БАН взе участие в конференцията „Ядрената наука и технологии: настояще и бъдещи предизвикателства“, организирана от Международната агенция за атомна енергия във Виена

03-12-2018

От 28-ми до 30-ти ноември 2018 г. във Виена, Австрия се проведе министерска конференция на тема „Ядрена наука и технологии: настояще и бъдещи предизви...

Семинар на 29.01.2019 г.

На 29 януари 2019 г. /вторник/, от 15:00 ч. в зала 300 на...

Курс от лекции на 24.01.2019 г.

Осмата лекция на д-р Петко Ал. Николов от курса по "Алгоритми и ефективна...

Семинар на 22.01.2019 г.

На 22 януари 2019 г., от 12:00 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ...

ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

22-07-2017 15:45

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ В СГРАДА ТИП „ПИОНЕР“СТАЯ № 4 С ПЛОЩ 20 М2СТАЯ № 5 С ПЛОЩ 30 М2В СГРАДА „БЯЛ ДО...

Началото

Преди около 100 години, в лабораторията на Е. Ръдърфорд, беше открито атомното ядро. Впоследствие редица нови открития показаха, че започва изучаването на нови обекти, формиращи микросвета. Размерите и динамиката в този нов свят се оказват твърде различни от познатото и това налага разработване на съществено нови експериментални и теоретични методи за неговото изучаване. Изследователи от различни лаборатории и университети започват работа за определяне свойствата на микрообектите и взаимодействията между тях. За наша гордост още от самото начало на тази дейност, в нея се включват и български учени. Те поставят началото на българската ядрена физика.

През 1946 г. е създаден Физическият институт на Българската академия на науките. В рамките на този институт е обособена група, ръководена от проф. Е. Карамихайлова, която се занимава с изучаване на радиоактивността.

През 1956 г. е основан Обединеният институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна. България е страна-основател на този институт. Голяма група български физици заминават в Дубна, където получават квалификация в най-новите направления на ядрената физика.

През 1961 г. е пуснат в експлоатация у нас изследователският ядрен реактор ИРТ 2000.

През 1972г. от Физическия институт на БАН се отделя голяма структура, която образува Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ).

През 1974 е пусната в експлоатация първата атомна електроцентрала в България.

През 1999г. България става член на ЦЕРН (CERN – the European Organization for Nuclear Research).

Това са все знакови дати, които показват израстването на ядрено-физическата колегия в БАН, а защо не и в България.

 

Научни направления

Научни направления научни направления научни направления научни направления научни направления. Научни направления научни направления научни направления научни направления научни направления.

Научни направления научни направления научни направления научни направления научни направления. Научни направления научни направления научни направления научни направления научни направления.