Физика на високите енергии

Реакторна физика и ядрена енергетика

Математическо моделиране във физиката

Теория на елементарните частици

Ядрена спектроскопия

Позитронна спектроскопия

Мониторинг на околната среда

Физика и астрофизика на частиците

Ускорител – циклотрон от типа TR24

  1. Новини
  2. Семинари
  3. Съобщения

Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ

22-01-2020

  На 29 януари 2020 г. , сряда, от 14:00 часа в зала 300 ще се проведе заседание на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ - БАН с дневен ред: Об...

Учебният център за специализирано обучение при ИЯИЯЕ получи нова Лицензия от АЯР

12-12-2019

Учебният център за специализирано обучение на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките получи нова Ли...

Семинар на 23.01.2020 г.

На 23 януари 2020 г., от 15:00 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ...

Семинар на 14.01.2020 г.

На 14 януари 2020 г., от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ...

Семинар на 09.01.2020 г.

На 9 януари г. от 11:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ Григори...

ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

17-01-2020 09:45

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ В СГРАДА ТИП „ПИОНЕР“ПОМЕЩЕНИЕ № 7 С ПЛОЩ 20 М2ПОМЕЩЕНИЕ № 10 С ПЛОЩ 20 М2 ПОМ...

Началото

Преди около 100 години, в лабораторията на Е. Ръдърфорд, беше открито атомното ядро. Впоследствие редица нови открития показаха, че започва изучаването на нови обекти, формиращи микросвета. Размерите и динамиката в този нов свят се оказват твърде различни от познатото и това налага разработване на съществено нови експериментални и теоретични методи за неговото изучаване. Изследователи от различни лаборатории и университети започват работа за определяне свойствата на микрообектите и взаимодействията между тях. За наша гордост още от самото начало на тази дейност, в нея се включват и български учени. Те поставят началото на българската ядрена физика.

През 1946 г. е създаден Физическият институт на Българската академия на науките. В рамките на този институт е обособена група, ръководена от проф. Е. Карамихайлова, която се занимава с изучаване на радиоактивността.

През 1956 г. е основан Обединеният институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна. България е страна-основател на този институт. Голяма група български физици заминават в Дубна, където получават квалификация в най-новите направления на ядрената физика.

През 1961 г. е пуснат в експлоатация у нас изследователският ядрен реактор ИРТ 2000.

През 1972г. от Физическия институт на БАН се отделя голяма структура, която образува Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ).

През 1974 е пусната в експлоатация първата атомна електроцентрала в България.

През 1999г. България става член на ЦЕРН (CERN – the European Organization for Nuclear Research).

Това са все знакови дати, които показват израстването на ядрено-физическата колегия в БАН, а защо не и в България.

 

Конкурс за главен асистент по специалност "Физически науки"

on . Posted in Архив на конкурси за академични длъжности

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за главен асистент по шифър 4.1 Физически науки за нуждите на лаборатория "Физика на високите енергии", със срок два месеца от обнародването в "Държавен вестник" №66/28.08.2012г. Справки и документи – София, бул. Цариградско шосе 72, тел. (02) 979 59 82.