Физика на високите енергии

Реакторна физика и ядрена енергетика

Математическо моделиране във физиката

Теория на елементарните частици

Ядрена спектроскопия

Позитронна спектроскопия

Мониторинг на околната среда

Физика и астрофизика на частиците

Ускорител – циклотрон от типа TR24

  1. Новини
  2. Семинари
  3. Съобщения

Директорът на ИЯИЯЕ-БАН взе участие в конференцията „Ядрената наука и технологии: настояще и бъдещи предизвикателства“, организирана от Международната агенция за атомна енергия във Виена

03-12-2018

От 28-ми до 30-ти ноември 2018 г. във Виена, Австрия се проведе министерска конференция на тема „Ядрена наука и технологии: настояще и бъдещи предизви...

Посещение на Нобеловият лауреат проф. Бари Бариш в БАН и СУ

03-12-2018

На 11-ти и 12-ти декември у нас предстои да се състои официално двудневно посещение като гост на БАН и на Софийския Университет „св. Климент Охридски“...

Семинар на 14.12.2018 г.

На 14 декември 2018 г. /петък/, от 11:00 ч. в зала 300 на...

Курс от лекции на 13.12.2018 г.

    Петата лекция на д-р Петко Ал. Николов от курса по "Алгоритми и ефективна...

Курс от лекции на 6.12.2018 г.

  Четвъртата лекция на д-р Петко Ал. Николов от курса по "Алгоритми и ефективна...

ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

22-07-2017 15:45

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ В СГРАДА ТИП „ПИОНЕР“СТАЯ № 4 С ПЛОЩ 20 М2СТАЯ № 5 С ПЛОЩ 30 М2В СГРАДА „БЯЛ ДО...

Началото

Преди около 100 години, в лабораторията на Е. Ръдърфорд, беше открито атомното ядро. Впоследствие редица нови открития показаха, че започва изучаването на нови обекти, формиращи микросвета. Размерите и динамиката в този нов свят се оказват твърде различни от познатото и това налага разработване на съществено нови експериментални и теоретични методи за неговото изучаване. Изследователи от различни лаборатории и университети започват работа за определяне свойствата на микрообектите и взаимодействията между тях. За наша гордост още от самото начало на тази дейност, в нея се включват и български учени. Те поставят началото на българската ядрена физика.

През 1946 г. е създаден Физическият институт на Българската академия на науките. В рамките на този институт е обособена група, ръководена от проф. Е. Карамихайлова, която се занимава с изучаване на радиоактивността.

През 1956 г. е основан Обединеният институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна. България е страна-основател на този институт. Голяма група български физици заминават в Дубна, където получават квалификация в най-новите направления на ядрената физика.

През 1961 г. е пуснат в експлоатация у нас изследователският ядрен реактор ИРТ 2000.

През 1972г. от Физическия институт на БАН се отделя голяма структура, която образува Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ).

През 1974 е пусната в експлоатация първата атомна електроцентрала в България.

През 1999г. България става член на ЦЕРН (CERN – the European Organization for Nuclear Research).

Това са все знакови дати, които показват израстването на ядрено-физическата колегия в БАН, а защо не и в България.