Архив на процедури за научни степени

Защита на дисертация на доц. д-р Людмил Кирилов Хаджииванов за придобиване на научната степен “доктор на науките”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при Българската Академия на Науките (БАН) и Научното жури за присъждане на научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 28 януари 2016г. (четвъртък) от 11:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, бул. “Цариградско шосе 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема:

"Двумерна квантова теория на полето и квантови групи като обобщени калибровъчни симетрии (Two-dimensional quantum field theory and quantum groups as generalized gauge symmetries)"

на доц. д-р Людмил Кирилов Хаджииванов по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика).

 

Защита на дисертация на асистент Чавдар Йорданов Велчев за придобиване на образователната и научна степен "доктор"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 06.11.2015 г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на докторант на самостоятелна подготовка асистент Чавдар Йорданов Велчев за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 4.1 Физически науки (Ядрена физика).

 

Защита на дисертация на доц. д-р Пламен Любенов Божилов за придобиване на научната степен “доктор на науките”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 30.09.2015г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Пламен Любенов Божилов за придобиване на научната степен “доктор на науките” по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика).

 

Защита на дисертация на Мария Стоянова Явахчова за придобиване на образователната и научна степен "доктор"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 22.07.2015г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на редовен докторант Мария Стоянова Явахчова за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика).

 

Защита на дисертация на Ивайло Живков Иванов за придобиване на образователната и научна степен "доктор"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за защита на дисертацията на Ивайло Живков Иванов за придобиване на образователната и научна степен "доктор":