Архив на процедури за научни степени

Защита на дисертация на Антоанета Стефанова за придобиване на образователната и научна степен "доктор"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за защита на дисертацията на Антоанета Стефанова за придобиване на образователната и научна степен "доктор":