Архив на процедури за научни степени

Защита на дисертация на Стоян Христов Кадалев

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН съобщава за открито заседание на журито на 29 ноември 2012 г. за публична защита на дисертационен труд на Стоян Христов Кадалев за придобиване на образователната и научна степен "доктор":

 

Защита на дисертация на Галина Асова за придобиване на образователната и научна степен "доктор"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява публично заседание за защита на дисертацията на Галина Асова за придобиване на образователната и научна степен "доктор":

 

Защита на дисертация на Антоанета Стефанова за придобиване на образователната и научна степен "доктор"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за защита на дисертацията на Антоанета Стефанова за придобиване на образователната и научна степен "доктор":