Архив на конкурси за академични длъжности

Конкурс за доцент по специалност "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за: доцент (един) към ИЯИЯЕ по професионално направление 4.1 Физически науки (Теоретична и математическа физика – гравитационно-калибровъчно полева дуалност) със срок два месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр. 33/11.04.2014г. Справки и документи – София, бул. Цариградско шосе 72, тел. (02) 979 51 56.

 

Конкурс за доцент по специалност "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за: доцент (един) към ИЯИЯЕ по професионално направление 4.1 Физически науки (Ядрена физика – ускорители на заредени частици) със срок два месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр. 33/11.04.2014г. Справки и документи – София, бул. Цариградско шосе 72, тел. (02) 979 51 56.

 

Конкурс за доцент по специалност "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за: доцент (един) към ИЯИЯЕ по професионално направление 4.1 Физически науки (Ядрена физика – ускорители на заредени частици) със срок два месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр. 33/11.04.2014г. Справки и документи – София, бул. Цариградско шосе 72, тел. (02) 979 51 56.

 

Конкурс за професор по специалност "Физически науки" (Теория на относителността)

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за: професор (един) към ИЯИЯЕ по шифър 4.1 физически науки (Теория на относителността) със срок два месеца от обнародването в "Държавен вестник" №1/04.01.2013г. Справки и документи – София, бул. Цариградско шосе 72, тел. (02) 979 51 56.

 

Конкурс за професор по специалност "Физически науки" (Космически лъчи)

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за: професор (един) към ИЯИЯЕ по шифър 4.1 физически науки (Космически лъчи) със срок два месеца от обнародването в "Държавен вестник" №1/4.01.2013г. Справки и документи – София, бул. Цариградско шосе 72, тел. (02) 979 51 56.