Архив на конкурси за академични длъжности

Конкурс за професор по специалност "Физически науки" (Космически лъчи)

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за: професор (един) към ИЯИЯЕ по шифър 4.1 физически науки (Космически лъчи) със срок два месеца от обнародването в "Държавен вестник" №1/4.01.2013г. Справки и документи – София, бул. Цариградско шосе 72, тел. (02) 979 51 56.

 

Конкурс за главен асистент по специалност "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за главен асистент по шифър 4.1 Физически науки за нуждите на лаборатория "Физика на високите енергии", със срок два месеца от обнародването в "Държавен вестник" №66/28.08.2012г. Справки и документи – София, бул. Цариградско шосе 72, тел. (02) 979 59 82.

 

Конкурс за професор по специалност "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за: професор (един) по шифър 4.1 физически науки (ядрена физика) за нуждите на лаборатория "Ядрени реакции" със срок два месеца от обнародването в "Държавен вестник" №14/17.02.2012г. Справки и документи – София, бул. Цариградско шосе 72, тел. (02) 979 59 82.