Конкурс за професор по професионално направление "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за: професор (един) към ИЯИЯЕ по шифър 4.1 Физически науки (Теоретична и математическа физика – статистики в пространства с ниски размерности) със срок два месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр.7/20.01.2017г.
Справки и документи – София, бул. Цариградско шосе 72, тел. (02) 979 59 82.

 
Научно жури:
Проф. дфн Владимир Добрев - председател на НЖ (ИЯИЯЕ – БАН) - ( рецензия )
Проф. Иван Костов (CEA, Sacley, France) - ( рецензия )
Доц. д-р Лъчезар Георгиев (ИЯИЯЕ-БАН) - ( рецензия )
Доц. д-р Николай Николов (ИЯИЯЕ-БАН) - ( становище )
Проф. Иван Пенков (Jacobs Univ., Bremen - Germany) - ( становище )
Проф. д-р Орлин Стойчев (Американски университет – Благоевград) - ( становище )
Проф. дфн Радослав Рашков (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”) - ( становище )
Кандидати:
Доц. дфн Людмил Кирилов Хаджииванов (ИЯИЯЕ-БАН) - Авторска справка
Доц. дфн Недялка Илиева Стоилова (ИЯИЯЕ-БАН) - Авторска справка