Архив на конкурси за академични длъжности

Конкурс за професор по професионално направление "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за академичната длъжност професор по професионално направление 4.1. Физически науки (Експериментална физика и астрофизика на частиците) – един; със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр. 7/19.01.2018г.

Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 51 56 и тел.: (02) 979 59 82.

 

 

Конкурс за главен асистент по професионално направление " Химически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2.Химически науки (Радиохимия) - един; със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр.18/ 27.02.2018 г.

Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 51 56 и тел.: (02) 979 59 82.

 

Конкурс за главен асистент по професионално направление " Енергетика "

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент по професионално направление 5.4.Енергетика (Ядрени реактори) - един; със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр.18/ 27.02.2018 г.

Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 51 56 и тел.: (02) 979 59 82.

 

Конкурс за професор по професионално направление "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за академичната длъжност професор по професионално направление 4.1. Физически науки (Експериментална ядрена физика) – един; със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр. 7/19.01.2018г.

Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 51 56 и тел.: (02) 979 59 82.

 

Конкурс за професор по професионално направление "Химически науки "

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за академичната длъжност професор по професионално направление 4.2. Химически науки (Радиохимия и радиофармация) – един; със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр. 7/19.01.2018г.

Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 51 56 и тел.: (02) 979 59 82.