Архив на конкурси за академични длъжности

Конкурс за професор по специалност "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за: професор (един) по шифър 4.1 физически науки (ядрена физика) за нуждите на лаборатория "Ядрени реакции" със срок два месеца от обнародването в "Държавен вестник" №14/17.02.2012г. Справки и документи – София, бул. Цариградско шосе 72, тел. (02) 979 59 82.