Конкурс за професор по професионално направление "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за: професор (един) към ИЯИЯЕ по шифър 4.1 Физически науки (Теоретична и математическа физика – струнни теории) със срок два месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр.7/20.01.2017г.
Справки и документи – София, бул. Цариградско шосе 72, тел. (02) 979 59 82.

 
Научно жури:
Проф. дфн Светлана Пачева - председател на НЖ (ИЯИЯЕ – БАН) - ( рецензия )
Проф. дфн Стойчо Язаджиев (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”) - ( рецензия )
Доц. д-р Лилия Ангелова (ИЯИЯЕ-БАН) - ( рецензия )
Проф. д-р Бойко Иванов (ИЯИЯЕ-БАН) - ( становище )
Доц. д-р Тодор Попов (ИЯИЯЕ-БАН) - ( становище )
Чл.кор. дмн Стефан Иванов (ФМИ, СУ„Св. Климент Охридски”) - ( становище )
Чл.кор. дмн Емил Хорозов (ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски”) - ( становище
Кандидати:
Доц. дфн Пламен Любенов Божилов (ИЯИЯЕ-БАН)

pdf_icon Справка за научните приноси