Конкурси за главни асистенти по професионално направление "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява 2 конкурса за: главен асистент (двама) по професионално направление 4.1.Физически науки (Експериментална ядрена физика); със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр.7/20.01.2017г.
Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел. (02) 979 59 82.