Конкурс за професор по специалност "Физически науки" (Космически лъчи)

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за: професор (един) към ИЯИЯЕ по шифър 4.1 физически науки (Космически лъчи) със срок два месеца от обнародването в "Държавен вестник" №1/4.01.2013г. Справки и документи – София, бул. Цариградско шосе 72, тел. (02) 979 51 56.

 

Научно жури:

чл.кор. Чавдар Стоянов - председател на НЖ (ИЯИЯЕ – БАН) - ( становище )
проф. дфн Нъшан Ахабабян (ИЯИЯЕ – БАН) - ( рецензия )
проф. д-р Владимир Генчев (ИЯИЯЕ – БАН) - ( рецензия )
проф. дфн Радослав Заманов (Институт по астрономия) - ( рецензия )  
проф. дфн Севдалина Димитрова (ИЯИЯЕ – БАН) - ( становище )  
доц. д-р Людмил Цанков (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”) - ( становище )  
доц. д-р Олег Йорданов (Институт по електроника) - ( становище

Кандидати:
доц. д-р Христофор Петров Ванков (ИЯИЯЕ – БАН)

pdf_icon Справка за научните приноси