Конкурс за професор по специалност "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за: професор (един) по шифър 4.1 физически науки (ядрена физика) за нуждите на лаборатория "Ядрени реакции" със срок два месеца от обнародването в "Държавен вестник" №14/17.02.2012г. Справки и документи – София, бул. Цариградско шосе 72, тел. (02) 979 59 82.

 

Научно жури:

проф. дфн Антон Антонов (ИЯИЯЕ-БАН) ( рецензия )
проф. дфн Тодор Русков (ИЯИЯЕ-БАН) ( рецензия )
доц. д-р Георги Райновски (ФФ-СУ) ( рецензия )
чл.кор. Чавдар Стоянов (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )
проф. дфн Борислав Славов (ИЯИЯЕ-БАН)( становище )
доц. д-р Тодорка Куцарова (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )
доц. д-р Венцислав Русанов (ФФ-СУ) ( становище )

Кандидати:
доц. дфзн. Павел Пенчев Петков (ИЯИЯЕ-БАН)( приноси )