Конкурс за професор по специалност "Физически науки" (Теория на относителността)

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за: професор (един) към ИЯИЯЕ по шифър 4.1 физически науки (Теория на относителността) със срок два месеца от обнародването в "Държавен вестник" №1/04.01.2013г. Справки и документи – София, бул. Цариградско шосе 72, тел. (02) 979 51 56.

 

Научно жури:

проф. дфн Владимир Добрев - председател на НЖ (ИЯИЯЕ – БАН) - ( становище )
проф. дфн Стойчо Язаджиев (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”) - ( рецензия )
проф. дфн Светлана Пачева (ИЯИЯЕ – БАН) - ( рецензия )
доц. д-р Михаил Стоилов (ИЯИЯЕ – БАН) - ( рецензия )  
проф. дфн Радослав Рашков (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”) - ( становище )  
доц. д-р Пламен Божилов (ИЯИЯЕ – БАН) - ( становище )  
доц. дфн Пламен Физиев (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”) - ( становище

Кандидати:
доц. д-р Бойко Василев Иванов (ИЯИЯЕ – БАН)

pdf_icon Списък на публикациите

pdf_icon Справка за научните приноси